Оформяме бъдещето на Форевър

Грег Моън

Винаги сме вярвали, че успехът е следствие от вярното следване на базовите принципи, съчетано с достатъчна гъвкавост, за да се приспособяваш към променящия се свят. И макар сърцевината и страстта, които движат Форевър, да остават все същите вече 42 години, никога не сме се страхували от промяната, новаторството и да опитваме нови неща в стремежа си винаги да откликваме на нуждите на клиенти и СФБ от целия свят.

Постоянните иновации означават винаги да се стараем да подобряваме продуктите си, да усъвършенстваме практиките си, за да стават по-устойчиви, и програмите си за стимулиране, за да са по-удовлетворяващи. Правим всичко това, като оставаме верни на визията, родена от Рекс преди толкова години. Днес, когато все повече хора се присъединяват към нашето Форевър семейство, искаме да направим всичко по силите си, за да им покажем верния пътя към успеха.

Затова с такова вълнение ще ви разкажа за промените в политиката, които правим, за да помагаме на собствениците на Форевър бизнес да успяват повече. Новите СФБ ще могат да печелят по-големи доходи на по-ранен етап от своето пътешествие. Промените са чудесни и за доказалите се СФБ, които искат да укрепят екипите си и да развиват бизнеса си.

Преференциални клиенти

В много от вашите страни преференциалните клиенти досега се наричаха новус клиенти. Тази промяна в политиката не само обновява името, но и отстъпката, която преференциалните клиенти получават – от 15% на 5%, и така я приближава до повечето програми за лоялни клиенти. Допълнителното предимство за нашите СФБ е, че тяхната печалба от продажби на преференциални клиенти ще се увеличи от 15 на 25%, което означава по-сериозни доходи от изграждане на Форевър бизнес.

Политика СТИМУЛ за Асистент Супервайзори

Както знаете, активността с 4 б.т. е основата за успешен Форевър бизнес. За да мотивира хората още повече да изграждат силен и процъфтяващ бизнес, Форевър въвежда политика СТИМУЛ за Асистент Супервайзорите. С нея Асистент Супервайзорите ще трябва да бъдат активни с 4 б.т., за да получават 5% личен бонус и бонус от преференциални клиенти.

Тази политика ще насърчи новите СФБ да започнат да градят бизнеса си върху най-добрата практика на активност с 4 б.т. и ще помага на спонсорите да обучават сътрудниците си колко важна е активността с 4 б.т. от самото начало.

Сигурно сте ме чували през последните няколко години да казвам, че нашият маркетингов план е останал относително непроменен от самото начало – и сърцевината му наистина си остава все същата. Продължаваме да изплащаме най-високите бонуси, имаме най-щедрите програми за стимулиране и предлагаме на хората възможност да си изграждат наистина глобален бизнес.

Както във всичко друго, иновациите и еволюцията помагат за укрепването на бизнес възможността, за да е готова за вълнуващото бъдеще пред нас.

Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън

Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Споделете с приятели:

Нагоре