Промени във ФИРМЕНАТА ПОЛИТИКА

Форевър България

Във Форевър винаги най-важни сте вие – нашите собственици на Форевър бизнес. С вълнение обявяваме три нови промени във Фирмената политика, които ще ви помогнат да градите по-здрав и по-печеливш бизнес.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН КЛИЕНТ

Тази нова политика ще позволи на собствениците на Форевър бизнес да печелят повече на по-ранен етап в своето бизнес пътешествие.

От 1 ноември 2020 г. новус клиентите вече ще се наричат преференциални клиенти. Преференциалният клиент ще получава 5% отстъпка от цените за крайни клиенти, което ще увеличи печалбата от преференциалните клиенти (досегашните новус клиенти) от 15% на 25%.

Ако преференциален клиент направи покупки за 2 б.т. за два последователни календарни месеца, той ще стане Асистент Супервайзор, квалифициран за покупки по цени на едро*, ще получи отстъпка 30% за лични покупки и правото да спонсорира други СФБ.

С влизането в сила на тази политика настоящите новус/преференциални клиенти ще бъдат прехвърлени към 5% отстъпка. Като спонсор можете да насърчите съществуващите си новус/преференциални клиенти да станат Асистент Супервайзори, квалифицирани за покупки на едро, преди политиката да влезе в сила, за да увеличат отстъпката си.

* В страните, ползващи платформата Титан (САЩ, Канада, Великобритания), преференциалният клиент ще има опция след покупка на Стартов пакет или 2 б.т. за два последователни месеца да остане преференциален клиент с отстъпка 30% или да избере да се включи в бизнеса и да стане Асистент Супервазйор, квалифициран за покупки на едро, който има право да спонсорира сътрудници.

ПОЛИТИКА СТИМУЛ ЗА АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ

Активността с 4 бонусни точки всеки месец е основополагаща за всеки успешен Форевър бизнес. Поради голямата ѝ значимост от 1 ноември 2020 г., стартира политика СТИМУЛ за Асистент Супервайзори. Според нея Асистент Супервайзорите трябва да бъдат активни с 4 б.т., за да получават личния си бонус от 5% (досега познат като 5% лична отстъпка). Ако Асистент Супервайзорът не е активен с 4 б.т. през месеца, тези 5% ще се изплащат на следващия активен СФБ в мрежата нагоре.

Тази политика ще насърчи новите СФБ за започват да градят своя бизнес на основата на най-добрата практика, а именно да са активни с 4 б.т. всеки месец и ще помогне на спонсорите да обучават екипите си колко важно е да са активни с 4 б.т. от самото начало.

36-МЕСЕЧНА ПОЛИТИКА

Знаем колко са важни лидерството и работата в екип във Форевър. Затова стартира нова политика, която цели да свърже хората, активно ангажирани с нашия бизнес. 36-месечната политика ще архивира СФБ, които не са купували лично от 36 месеца. Мрежата на всеки архивиран СФБ ще бъде прехвърляна към следващия СФБ в мрежата нагоре.

От 1 ноември 2020 г. собствениците на Форевър бизнес, желаещи активно да развиват своя бизнес, ще имат възможност да се свържат с лидери от мрежата си нагоре, които да ги водят по пътя към успеха.

Тъй като знаем, че всяко постигнато ниво в маркетинговия план е резултат от здрава работа и всеотдайност, архивираните СФБ ще запазват нивото си в маркетинговия план на компанията, дори да са загубили мрежата си надолу по новата политика.

Това означава, че ще продължат да ползват своята отстъпка при покупка на любимите си продукти, а ако решат да градят бизнеса си в бъдеще, ще разполагат с всички предимства на нивото си в маркетинговия план.

Повече информация за новите политики можете да получите от регионалния екип за обслужване на клиенти или от ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ.

Запознайте се и с пълния текст на обновенета ФИРМЕНА ПОЛИТИКА.

Споделете с приятели:

Нагоре