Всички ОРЛИ имат визия

Грег Моън, CEO, Форевър Ливинг Продъктс Интернешънъл

Събитията със собственици на Форевър бизнес винаги ме изпълват с уникалното усещане за надежда, въодушевление и мотивация. Но на тазгодишната среща на ОРЛИТЕ в Патая бях дълбоко впечатлен от силата на вярата и от споделянето на опит.

Говорилите на сцената ме очароваха с това, че разкриха как въпреки многобройните трудности, с които всеки един от вас се сблъсква, вярата ви във Форевър остава неизменна и непоклатима. Имахме възможност да чуем ценни идеи от забележителни личности – чудесно напомняне, че мъдростта не е прерогатив на възрастта, образованието или професията. Откриваме я в историите, преживяванията и съветите на хора от всякакъв произход.

Може би мнозина от вас не знаят кой знае какво за малката, скромна държава Буркина Фасо и че средният доход там е едва 75 долара на месец. Нашият приятел от африканската страна Исиака Уаого ни разкри своето ЗАЩО. Разказа ни как е упорствал, въпреки неблагоприятните обстоятелства, не само да стартира Форевър бизнеса си, но и да си извоюва статут ОРЕЛ и да изгради екип от ОРЛИ, които също преодоляват препятствия и пренаписват съдбите си. Исиака и неговата група взимат съзнателно решение да направят така, че Форевър да проработи за тях и да постигнат целите си. Важното нещо, което да запомним тук, е, че не само Исиака изповядва тези ценности. Той ме подсети, че всички ОРЛИ имат визия и дълбоко разбиране за своето ЗАЩО. Те са открили предимствата на програма ОРЕЛ и я разглеждат като стъпало към растеж и набиране на скорост.

Но, както всички вие знаете, само визия не е достатъчна. Тя трябва да е съпътствана от истинско трудолюбие. Не спринт води до отлични резултати в предприемачеството, а маратон. Марина Карнат от Молдова е идеален пример за това, защото съумява да балансира между пълна заетост като съпруга и майка на девет деца с последователна работа с Форевър. Тя е избрала уникален път към изграждането на бизнеса си – както сама го формулира от сцената: „Никой друг не работи като теб!“

Ако възприемете такава нагласа, защо да бъдете по калъпа на останалите и да твърдите, че нямате време и възможност? Правете това, което умеете, и го вършете по своя си начин! Вашата всеотдайност, трудолюбие и непреклонни усилия ще ви откроят.

Това ни води до принципа, че никога не бива да се отказваме. Отдадеността е най-стабилната основа във вашето пътешествие. Неминуемо е по пътя си да срещнете препятствия, спънки и мигове на неувереност. Но именно в тези моменти вашият дух и решителност ще определят посоката ви. Издръжливостта в лицето на изпитанията е отличителен белег на истинския лидер. Признавам, че малко се просълзих, докато слушах Мате Буйдош от Унгария да разказва историята си, но долових силата и решимостта му и знаех, че именно неговата нагласа да не се предава му е помогнала да преодолее проблемите и да се съсредоточи върху решенията.

Размишлявайки върху енергията, заразния ентусиазъм и уроците, които научихме от срещата на ОРЛИТЕ в Тайланд, съм дълбоко впечатлен от многократно прозвучалото послание за вяра – в самите вас, в заниманията ви и в успеха ви. Точно тази вяра е същината на Форевър възможността, тя е крайъгълен камък за всяка бизнес победа. Открих, че собственият ми стремеж към мъдрост се е преобразувал в доживотен ангажимент да се уча, разбирам и възприемам дълбоките уроци, които всеки от вас споделя. Осъзнавам, че същинската красота на мъдростта се крие в процеса на нейното придобиване, както и във взаимоотношенията, зародили се между теб и хората, които щедро споделят познанията и опита си. Вие укрепвате невероятния потенциал, който се крие в нашето Форевър семейство.

В края на поредната година не забравяйте ключовите принципи, довели ви дотук – непоколебимата визия, непоклатимата вяра в продуктите и бизнеса, неотслабващото трудолюбие и неуморните ви усилия никога да не се отказвате. Тази всеотдайност чертае вашия път и ще продължава да бъде движеща сила за бъдещите ви постижения.

Не се съмнявам, че ще се издигнете до още по-големи висини през идната година. Всеки един от вас притежава потенциала да реализира целите си и да вдъхновява другите да го следват. Нека вашият успех мотивира екипа ви и всички стремящи се към това, което е от най-голямо значение за тях.

Продължавайте да упорствате,

Грег Моън

Главен изпълнителен директор
Форевър Ливинг Продъктс Интернешънъл


Резултатите са индивидуални. Форевър не гарантира доходи, възнаграждения или успехи. Постиженията ви зависят от вашите усилия, всеотдайност, умения и лидерски способности и доколко успешно ги прилагате. Моля прегледайте ежегодното изявление за доходите на Форевър за повече информация.

Споделете с приятели:

Нагоре