Рекс Моън – изключителен пример за достоен живот

Стефан и Таня Стаеви

През юли целият Форевър свят бе разтърсен от новината за кончината на Рекс Моън – създателя на нашата компания. Вълна от тъга и съчувствие заля милиони хора по света, докоснали се по някакъв начин до личността му.

Тягостното чувство за загубата се настани и в нашите души. Убедени сме, че случилото се не е оставило равнодушен и никого от вас, без значение дали сте се срещали лично с Рекс, или не. В такива разтърсващи моменти на хората сякаш ни е присъщо да поспрем за миг, да притихнем и да върнем спомените си. Позамисляме се за смисъла, за следата, която оставяме след себе си, за начина, по който избираме да изминем кратичкия си земен път. Личната равносметка не е никак лесна, но пък всеки от нас има свое усещане и специално чувство, когато изгуби важен човек в живота си. За нас Рекс е изключителен пример за достоен живот, който остави дълбока следа.

Видяхме го и в социалните мрежи на всички Форевър офиси по света, където собственици на Форевър бизнес споделяха мили спомени и благодарности към Човека с главно „Ч“. Всяка дума, определяща Рекс, съдържаше изключително силно послание – за ЧОВЕЩИНАТА, която притежаваше той. Ето само малка част от тях:

♥ Легендарна личност

♥ Учител

♥ Истински човек

♥ Герой

♥ Изключителна личност

♥ Изпълнен с любов

♥ Помнеше името на всеки, когото срещне

♥ Слушаше всеки много внимателно

♥ Показваше уважение към всеки

♥ Най-финия човек

♥ Беше го грижа за всеки в живота му

За нас също Рекс бе истинско олицетворение на думата ЧОВЕЩИНА във възможно най-широкия ѝ смисъл. Потърсете в мрежата определение за ЧОВЕЩИНА и сами ще се уверите, че той е събирателният образ за нея. Най-кратката и състоятелна дефиниция за ЧОВЕЩИНА е „съзнателна любов към останалите човешки същества“ – шест думички, безусловно описващи Рекс.

Ние имахме честта и удоволствието да го познаваме лично и непосредствено да се уверим, че именно той превърна човеколюбието, състраданието и толерантността в основна движеща сила на нашата компания. Никога няма да забравим мотото му „Силата на Форевър е силата на любовта!“ Следата, която РЕКС МОЪН остави върху живота на толкова много хора по света, е истински значима и неизличима от времето. Нека продължим да вървим по стъпките му и също да оставим положителна следа след себе си!

Винаги Ваши,

Стефан и Таня Стаеви

Управляващи директори на Форевър България и С. Македония

Споделете с приятели:

Нагоре