Новаторски решения в опаковките

Форевър

Форевър директ променя дистрибуционния си процес за устойчиво развитие

Като глобална компания, която обслужва повече от 160 страни, Форевър транспортира богатия си каталог от продукти по целия свят. Важна част от мащабното разпространение e намирането на устойчиви решения, които дават възможност за по-екологични опаковки.

За да постигне това, преди десет години компанията създаде Форевър директ – впечатляващ дистрибуционен център в Нидерландия. Като притежава процесите и каналите за разпространение, Форевър има свободата непрекъснато да се адаптира и да въвежда по-устойчиви практики на всеки етап.

Оперативният директор в нидерландския логистичен център – Петер ван Ейк казва, че екологичните усилия на Форевър директ създават нов стандарт в бранша, особено що се отнася до оптимизирането на опаковането на поръчките, за да се намали „въздуха“ в кашоните.

В последните години те направиха промени в тази посока с въвеждането на три нови по-малки размера кашони, които понижиха транспортните нужди с осем камиона и така редуцираха въглеродния отпечатък на компанията. По-малките кашончета също намалиха разхода на велпапе с 13 000 кг и на найлоновите уплътнения с 600 кубични метра. В допълнение Форевър директ също премина към кашони от 85% рециклиран материал, а за печатните материали се използват екологични мастила.

„Най-много се гордея с намаляването на пластмасата, използвана в различните опаковки“, казва Ван Ейк. „Сега уплътняваме продуктите в кашоните с хартия вместо с найлон, а също така преминахме и от пластмасови към картонени дръжки за кутиите на пакетите.“

Освен самите транспортни кашони процесът за определяне как точно да се опаковат поръчаните продукти също представлява новаторско решение, продиктувано от стремежа към устойчиво развитие. „Нашата система за складово управление изчислява какъв размер кашон е оптимален за всяка поръчка според големината на продуктите“, казва Ван Ейк. „Това ни позволява да изпращаме продуктите в идеалната транспортна опаковка, за да свеждаме до минимум празните пространства в кашоните.“

Комбинацията от всички тези усилия помага на Форевър директ да намали транспортните емисии и дава възможност да се изпращат повече продукти с по-малко опаковъчни материали, голяма част от които клиентът може да рециклира след това.

За в бъдеще Форевър директ възнамерява да задълбочи още повече еко усилията си по отношение на опаковките, като намали печатните материали, които се прилагат в кашоните. Целта е те да бъдат заменени от QR кодове, насочващи клиентите към същата информация в дигитален формат. Всичко това върви паралелно с непрестанното търсене на начини за намаляване на опаковъчните материали.

Споделете с приятели:

Нагоре