Четирите фактора за успех: ПОСТОЯНСТВО

Форевър

Продължаваме поредицата от материали, посветени на четирите основни фактора за растеж на Форевър. Колко здрав и доходоносен ще е бъдещият ви бизнес зависи от четирите ключови показателя СПОНСОРИРАНЕ, ПОСТОЯНСТВО, ПРОДУКТИВНОСТ и РАЗВИТИЕ.

Миналия месец стана дума за СПОНСОРИРАНЕТО , а сега ще се спрем върху втория фактор за растеж – ПОСТОЯНСТВОТО.

За изграждане на успешен и стабилен бизнес е нужно не само да създаваме нови контакти и да спонсорираме нови сътрудници, но и да предприемаме конкретни действия, за да задържаме вниманието им върху продуктите и бизнес възможността и така да ги запазваме като свои активни сътрудници по-дълго.

Можете сами да следите ПОСТОЯНСТВОТО в екипа си, като проверявате в месечните си справки за бонуси колко от сътрудниците в мрежата ви са активни с 4 б.т. през съответния месец и каква част от тях не са новоспонсорирани.

Общувайте непрекъснато

Има няколко метода, с чиято помощ можем да повишим тези два индикатора максимално, като всеки един от тях изисква постоянна комуникация. Общуването е ключ към запазване на интереса на сътрудниците към бизнеса. Не е тайна, че всички взаимоотношения се зараждат като резултат от комуникация и приключват, когато тя изчезне.

Собствениците на Форевър бизнес от екипа ни трябва да бъдат информирани и насърчавани редовно, за да се чувстват значими и ценени. Ако се отнасяме към тях с уважение и поддържаме постоянен контакт, ще им създадем усещане, че са важна част от успешен екип. Ето защо е добре да влизаме във връзка поне веднъж седмично с лично спонсорираните си сътрудници и поне веднъж месечно с хората в дълбочина. Можем да използваме тези разговори, за да споделяме новини от компанията, да обсъждаме различни аспекти на бизнеса, да обръщаме внимание на отделни продукти, да предлагаме помощта си, да ги каним на срещи и обучения, както и да изразяваме радостта си, че човекът е част от нашия екип. Сами изберете метода за общуване – днес изборът е много богат, но не разчитайте прекомерно на средствата за масова комуникация. Всеки от тях може да бъде използван, но нито един не е в състояние да замени личното телефонно обаждане или среща. Ако си създадем навик да контактуваме със сътрудниците си на важни за тях дати като рождени дни и годишнини, ще съумеем да им покажем, че държим на тях.

Фокус върху благополучието на другия

При редовното общуване с екипа е полезно винаги да говорим за бизнеса като за начин да помагаме на другите. Така ще им предадем усещането за важна мисия – дълбоката убеденост, че имаме да предложим нещо много полезно на другите; нещо, което ще промени живота им към по-добро. Тя преминава далеч отвъд стремежа просто да реализираме печалба от продажбата на продукти. Насочена е навън и изразява истинска загриженост за благополучието на околните. Естествено следствие от нея е и неотложното желание да споделим онова, което предлагаме, с колкото се може повече хора. Защото Форевър може да им помогне да изплатят дълговете си и да станат финансово независими, както и да се радват на по-добро здраве и самочувствие.

Форевър гордост

Чувството на гордост от компанията също е ключово за лоялността на сътрудниците. Можем да го подхранваме, като им разказваме колко силна и стабилна е ФЛП. Добре е при всеки контакт с екипа си да отбелязваме някое от преимуществата на фирмата, а те не са никак малко! Управленският екип има кумулативен опит в мрежовия бранш, надхвърлящ 300 години. Продуктите са уникални, имат много широко приложение, ефикасно действие и са 100% гарантирани. Маркетинговият план вече 44 години предлага най-добрата възможност за финансова независимост. Производственият процес на компанията е напълно затворен, тя няма дългове и присъства в над 160 страни по света.

Лична употреба на продуктите и целеустременост

При общуването си със сътрудниците от нашата мрежа не бива да пропускаме и да ги насърчаваме да употребяват колкото се може повече от продуктите на Форевър. Те могат чувствително да променят живота на всеки, който ги използва. Човек, чието здраве и външен вид са се подобрили благодарение на употребата на нашите продукти, най-вероятно ще продължи да си ги купува, дори и само за лична употреба.

Друга тема, за която често трябва да разговаряме със сътрудниците си, са техните цели, защото те най-добре им помагат да се фокусират върху изграждането на бизнеса. Всички ние имаме склонност от време на време да се разсейваме, но нищо друго не е в състояние да ни върне фокуса, както ясната, стегната и написана цел.

Признание и подкрепа

Много високо място в класацията на мотивиращите фактори заема признанието за усилията и постиженията. Мнозина, ако не и почти всички, биха работили по-усърдно за похвала и признание, отколкото за пари. Като лидер вие сте не само треньор на своя отбор, но и публиката, която го аплодира. Отделяйте време, за да отбелязвате всяко постижение. Не пестете похвалите си, независимо дали става дума за първата продажба на продукт, за първата самостоятелна презентация или за първия спонсориран партньор. Ако често и щедро засвидетелствате внимание и уважение на сътрудниците си, ще си изградите отношения с тях за цял живот.

Не по-маловажна от признанието на постиженията е и подкрепата в трудни моменти. Както и при всяко друго достойно занимание, така и в бизнеса с Форевър, вашите сътрудници ще срещат предизвикателства за преодоляване. На един кандидат, отговорил с „да“, може да се паднат деветима, казали „не“. Или пък може да се случи никой да не откликне на поканата за продуктова демонстрация, организирана от ваш партньор. Такива трудни моменти не се преодоляват лесно, но биха били още по-тежки, ако няма кой да ти окаже съдействие и да те окуражи. Най-добрата форма на насърчение е да изтъкваме положителния аспект на всяка трудна ситуация. Освен това не бива да пропускаме да кажем на сътрудника си, че не е единственият, сблъскващ се с такива проблеми, както и че разликата между посредствените собственици на Форевър бизнес и лидерите се състои именно в решимостта на вторите да се изправят лице в лице с предизвикателствата по пътя си и да ги преодоляват.

Парите също са от значение

Друг съществен фактор, който задържа хората в бизнеса, е финансовото възнаграждение, съответстващо на вложените усилия и време. Нашите сътрудници развиват бизнеса си, за да реализират печалба. Най-добрият начин да гарантираме, че трудът им ще бъде наистина печеливш, е като ги учим на правилните принципи на мрежовия маркетинг, отразени и във Фирмената политика на компанията.

Най-често срещаните практики, лишаващи собствениците на Форевър бизнес от печалби в дългосрочен аспект, са предлагането на продукти на крайни клиенти на цени по-ниски от препоръчителните, както и купуването на по-големи количества продукти от необходимите в момента. В никакъв случай не бива да насърчаваме сътрудниците си да купуват продукти единствено с цел по-бързо издигане до следващото ниво в маркетинговия план или спечелване на някоя награда. Такива „хитрини“ могат да им създадат сериозни проблеми в по-нататъшното развитие. Трябва да ги учим, че единственият път към стабилен доход е чрез изграждане на здрава основа стъпка по стъпка, посредством спонсориране на нови сътрудници и обучаването им да са активни с 4 б.т. всеки месец.

Грижете се за хората си

И нека не забравяме: „Хората отиват там, където са желани, остават там, където се грижат за тях и израстват там, където им помагат да се развиват и ги насърчават.“ Ако партньорите ви не се чувстват желани, обгрижвани и насърчавани, най-вероятно ще отидат другаде. Хората са най-важният актив в нашия бизнес. Нека усъвършенстваме своите умения за комуникация, за да се грижим за тях и да ги пазим!

Споделете с приятели:

Нагоре