Четирите фактора за успех: РАЗВИТИЕ

Форевър

Колко здрав и доходоносен ще е бъдещият ви бизнес зависи от четирите ключови показателя: СПОНСОРИРАНЕ, ПОСТОЯНСТВО, ПРОДУКТИВНОСТ и РАЗВИТИЕ. През април обръщаме внимание на последния (макар и не по важност) от основните фактори за растеж във Форевър.

РАЗВИТИЕТО се изразява в обучаване и подкрепа на сътрудниците в екипа под вас, за да им помагате да напредват в маркетинговия план и да поддържат добър баланс между своите четири ключови показателя.

Създаването на силни лидери във вашата организация е най-добрият начин да си гарантирате високи лидерски бонуси, които още наричаме „пасивни доходи“. Пасивен доход се определя като възнаграждение отвъд и над времето и усилията, които в момента влагате в своя бизнес. Той се генерира без вашето пряко участие.

Графиката илюстрира това с помощта на две линии – хоризонталната представлява непроменящ се брой часове месечно, посветени на изграждане на бизнеса, а наклонената – растежа на различните бонуси и печалби, които получавате. Горната граница на този вид доход достигате тогава, когато вече нямате повече време за инвестиране. Но, когато изграждате лидери, които продължават да работят отвъд вашия личен предел, доходите ви вече не се определят от наличното количество време. Това лидерско възнаграждение е наистина неограничено.

Обучението и подкрепата на мрежата под вас се постига, като отделяте време да демонстрирате на своите сътрудници как да напредват по стълбицата на маркетинговия план, да ги инструктирате и мотивирате.

За тази цел е необходимо да предприемете следните четири стъпки.

  1. Идентифицирайте хората от вашия екип, които имат сериозно отношение към бизнеса.
  2. Заедно с тях планирайте стратегия за растеж и си поставете цели.
  3. Осигурете им ефективно обучение и реална практическа помощ за превръщането им в самостоятелни лидери.
  4. Напътствайте ги и ги насърчавайте да постигат свои собствени успехи.

Можете да прецените колко добре се справяте с развитието във вашата мрежа, като отговорите на следните въпроси...

  • Средно по колко лични срещи за планиране и поставяне на цели провеждате със сътрудниците си всеки месец?
  • Средно по колко обучения организирате за сътрудниците си всеки месец?
  • Колко души от екипа ви са се квалифицирали за ниво или друга програма за стимулиране през последните шест месеца?

Ключът към успеха ви като собственик на Форевър бизнес се крие в поддържане на баланс на усилията, посветени на всеки от четирите основни фактора: спонсориране, постоянство, продуктивност и развитие. Ако внимавате какви количества време и енергия влагате във всяка от четирите сфери и правите съответните корекции, когато е нужно да запазите равновесието между тях, ще си изградите растящ и стабилен бизнес, който ще ви обезпечава цял живот!

Споделете с приятели:

Нагоре