ФОРЕВЪР ВЪЗМОЖНОСТТА

ПРЕД­СТА­ВЯНЕ НА ВЪЗМОЖ­НО­СТИТЕ

ВАШАТА МЕЧТА – НАШ ПЛАН

ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ

НИВО АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР

НИВО СУПЕРВАЙЗОР

НИВО АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

НИВО МЕНИДЖЪР

ПРОДАЖБИ НА КЛИЕНТИ

ЦИКЪЛЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БИЗНЕС

СЕДЕМДНЕВЕН ПЛАН

БИЗНЕС ПРЕДСТАВЯНЕ

БИЗНЕС ТРЕНИНГ

СТАРТОВО ОБУЧЕНИЕ

ИЗГРАДИ БИЗНЕС НА НИВО МЕНИДЖЪР

ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ МЕНИДЖЪР

КОМПЕНСАЦИОНЕН ПЛАН

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

ИНТРОДУКЦИЯ

Използвайте преди всяко представяне (около 20 мин.)

ПЕТ НАВИКА ЗА УСПЕХ

Един ден от живота на ДЖУЛИАНА БИЙВЪН

Условия за ползване

© FLPB 2019 All rights reserved.