Докоснете изображението, за да споделите видеото или презентацията.

ФОРЕВЪР ВЪЗМОЖНОСТТА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link
ВИДЕО
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

ПРЕД­СТА­ВЯНЕ НА ВЪЗМОЖ­НО­СТИТЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

СЪЗДАЙ СИ БИЗНЕС ОТ ПРОДАЖБИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

СЪЗДАЙ СИ МАЛЪК БИЗНЕС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

СЪЗДАЙ СИ ГОЛЯМ ЕКИП И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ

ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ

КАКВО Е БОНУСНА ТОЧКА?

НИВО АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР

НИВО СУПЕРВАЙЗОР

НИВО АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

НИВО МЕНИДЖЪР

ПРОДАЖБИ НА КЛИЕНТИ

ЦИКЪЛЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БИЗНЕС

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛИ

СЕДЕМДНЕВЕН ПЛАН

ЧЕТИРИТЕ ФАКТОРА ЗА УСПЕХ

ТАЙНИТЕ НА УСПЕХА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

ВАШАТА МЕЧТА – НАШ ПЛАН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

БИЗНЕС ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

БИЗНЕС ТРЕНИНГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link
ВИДЕО
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

СТАРТОВО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link
ВИДЕО
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

ИЗГРАДИ БИЗНЕС НА НИВО МЕНИДЖЪР

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ МЕНИДЖЪР

КОМПЕНСАЦИОНЕН ПЛАН

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

ИНТРОДУКЦИЯ

Използвайте преди всяко представяне (около 20 мин.)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Share on Facebook Share on Twitter Copy Link

ПЕТ НАВИКА ЗА УСПЕХ

Един ден от живота на ДЖУЛИАНА БИЙВЪН

Условия за ползване

© FLPB 2019 All rights reserved.