ФОРЕВЪР ВЪЗМОЖНОСТТА

ПРЕД­СТА­ВЯНЕ НА ВЪЗМОЖ­НО­СТИТЕ

СЪЗДАЙ СИ БИЗНЕС ОТ ПРОДАЖБИ

СЪЗДАЙ СИ МАЛЪК БИЗНЕС

СЪЗДАЙ СИ ГОЛЯМ ЕКИП И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ

ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ

КАКВО Е БОНУСНА ТОЧКА?

НИВО АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР

НИВО СУПЕРВАЙЗОР

НИВО АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

НИВО МЕНИДЖЪР

ПРОДАЖБИ НА КЛИЕНТИ

ЦИКЪЛЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БИЗНЕС

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛИ

СЕДЕМДНЕВЕН ПЛАН

ЧЕТИРИТЕ ФАКТОРА ЗА УСПЕХ

ТАЙНИТЕ НА УСПЕХА

ВАШАТА МЕЧТА – НАШ ПЛАН

БИЗНЕС ПРЕДСТАВЯНЕ

БИЗНЕС ТРЕНИНГ

СТАРТОВО ОБУЧЕНИЕ

ИЗГРАДИ БИЗНЕС НА НИВО МЕНИДЖЪР

ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ МЕНИДЖЪР

КОМПЕНСАЦИОНЕН ПЛАН

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

ИНТРОДУКЦИЯ

Използвайте преди всяко представяне (около 20 мин.)

ПЕТ НАВИКА ЗА УСПЕХ

Един ден от живота на ДЖУЛИАНА БИЙВЪН

Условия за ползване

© FLPB 2019 All rights reserved.